Priručnik

Film svima svugdje online — Priručnik o online edukaciji na temu medijske kulture s uporištem u filmskoj prilagodbi za gluhe i nagluhe osobe

Film svima svugdje online — Inkluzivni audio Priručnik o razvijenoj metodologiji participativne online edukacije s fokusom na audiovizualnu umjetnost i inkluzivne kulturne prakse

Radni materijali:

Pokaži mi — Priručnik za korištenje znakovnog jezika u edukacijskoj integraciji gluhe i nagluhe djece u redovnoj u redovnoj osnovnoj školi

Film svima svugdje online — Plakat — Dvoručna abeceda