Film svima svugdje online

Udruga Filmaktiv i Udruga gluhih i nagluhih Primorsko-goranske županije od lipnja 2021. do lipnja 2022. provode projekt Film svima svugdje online, financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Projekt Film svima svugdje online provodi se u suradnji s 5 osnovnih škola i njihovih 100 učenika i učenica koji će kroz ukupno 26 online susreta savladati osnove medijske kulture, inkluzivnih kulturnih praksi, hrvatskog znakovnog jezika, izrade scenarija i snimanja mobitelom te će svoj ciklus edukacija proslaviti izradom vlastitog inkluzivnog filma.
Svi izrađeni filmovi će biti opremljeni snimkom tumača za hrvatski znakovni jezik i inkluzivnim titlovima te prikazani u sklopu Film svima svugdje online filmskog festivala na kojem će biti proglašeni i najbolji inkluzivni filmovi.
Pobjednički filmovi će potom biti prikazani i u sklopu Film svima 2022.
Projektni tim će izraditi i objaviti digitalni priručnik o online edukaciji na temu medijske kulture s uporištem u filmskoj prilagodbi za gluhe i nagluhe. Priručnik će biti izrađen u suradnji s odgojno-obrazovnim djelatnicima suradničkih škola kako bi što više odgovarao potrebama institucionalnog obrazovanja te kako bi mogao biti koristan u široj primjeri u obrazovanju i po završetku projekta. Priručnik će sadržavati razvijenu metodologiju rada s djecom i mladima koja će potencijalno biti primjenjiva u edukaciji o medijskoj kulturi, ali i u drugim povezanim tematskim jedinicama.

Projekt Film svima svugdje online, ukupne vrijednosti 343.000,00 kn financiran je kroz Europski socijalni fond u okviru poziva Umjetnost i kultura online, UP.02.1.1.14.0072 – Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. pri čemu sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 51.450,00 kn te iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 291.550,00kn.

Razdoblje provedbe projekta je od 14.6.2021. do 13.6.2022.

Više informacija na maja@filmsvima.com

Za one koji žele znati više: www.strukturnifondovi.hr