Odobreno financiranje projekta Film svima svugdje online kroz javni poziv ESF Umjetnost i kultura online

Film svima svugdje online, online inačica projekta Film svima svugdje kojeg od 2020. provodimo u suradnji s osnovnim i srednjim školama, odabran je za financiranje u sklopu javnog poziva Europskog socijalnog fonda Umjetnost i kultura online!

Projekt provodimo u partnerstvu s neizostavnim UGIN-om, odnosno Udrugom gluhih i nagluhih Primorsko-goranske županije, odnosno našim Damirom, Sandrom i Ivonom te u suradnji s osnovnim školama diljem Hrvatske.

Veselimo se prilici za sustavni i cjelogodišnji rad u području osvještavanja važnosti inkluzivnih kulturnih praksi i podizanju vidljivosti inkluzivnih programa. I to s najboljim suradnicima na svijetu — učenicima i učenicima te njihovim učiteljima i učiteljicama, profesorima i profesoricama, knjižničarima i knjižničarkama, pedagozima i pedagoginjama, psiholozima i psihologinjama… <3

Uskoro više informacija o projektu, provedbi i rezultatima. Sada je vrijeme za slavlje!

I da ne ostane nezabilježeno — Film svima svugdje online je odabran u sklopu treće odluke otvorenog javnog poziva — treća sreća!
Ministarstvo kulture i medija, Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.- 2020., nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekata, donijelo je 17. svibnja 2021. godine treću Odluku o financiranju za otvoreni (trajni) Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura online“ (UP.02.1.1.14), koji se provodi u okviru Prioritetne osi 2 – Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.i.1 „Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije“. Poziv „Umjetnost i kultura online“ usmjeren je na povećanje socijalne uključenosti osoba mlađih od 25 i starijih od 54 godine sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim aktivnostima putem interneta. Pozivom će se financirati aktivnosti pripreme i provedbe online participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje pripadnika ciljanih skupina.

Film svima svugdje online!
Kultura svima svugdje online!