Započeo projekt Film svima svugdje online

Potpisivanjem ugovora u Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske, službeno je započeo projekt Film svima svugdje online financiran kroz Europski socijalni fond.

Projekt Film svima svugdje online Udruga Filmaktiv provodi u partnerstvu s dugogodišnjim partnerom, Udrugom gluhih i nagluhih Primorsko-goranske županije te u suradnji s nizom osnovnih i srednjih škola diljem Hrvatske.

Nastavno na projekt Film svima, pokrenut 2016. sa ciljem prijevoda i prilagodbe filmova nastalih na hrvatskom jeziku na hrvatski znakovni jezik, odnosno sa ciljem kreiranja inkluzivnih verzija filmova, kreiran je projekt Film svima svugdje kroz koji su gluha i nagluha te čujuća djeca u školama Primorsko-goranske županije upoznata s procesom prilagodbe i prijevoda filmova te s konceptom inkluzivne kulture. Projekt Film svima svugdje online nastavlja razvijati Film svima svemir i to — online!

Projekt Film svima svugdje online provodi se u suradnji s 5 osnovnih škola i njihovih 100 učenika i učenica koji će kroz ukupno 26 online susreta savladati osnove medijske kulture, inkluzivnih kulturnih praksi, hrvatskog znakovnog jezika, izrade scenarija i snimanja mobitelom te će svoj ciklus edukacija proslaviti izradom vlastitog inkluzivnog filma. Svi izrađeni filmovi će biti opremljeni snimkom tumača za hrvatski znakovni jezik i inkluzivnim titlovima te prikazani u sklopu Film svima svugdje online filmskog festivala na kojem će biti proglašeni i najbolji inkluzivni filmovi. Pobjednički filmovi će potom biti prikazani i u sklopu Film svima 2022. Projektni tim će izraditi i objaviti digitalni priručnik o online edukaciji na temu medijske kulture s uporištem u filmskoj prilagodbi za gluhe i nagluhe. Priručnik će biti izrađen u suradnji s odgojno-obrazovnim djelatnicima suradničkih škola kako bi što više odgovarao potrebama institucionalnog obrazovanja te kako bi mogao biti koristan u široj primjeri u obrazovanju i po završetku projekta. Priručnik će sadržavati razvijenu metodologiju rada s djecom i mladima koja će potencijalno biti primjenjiva u edukaciji o medijskoj kulturi, ali i u drugim povezanim tematskim jedinicama.

I — krećemo! Zavrnut ćemo rukave i narednu godinu aktivno raditi na promociji inkluzivne kulture — svima, svugdje i online 🙂

Projekt Film svima svugdje online, ukupne vrijednosti 343.000,00 kn financiran je kroz Europski socijalni fond u okviru poziva Umjetnost i kultura online, UP.02.1.1.14.0072 – Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. pri čemu sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 51.450,00 kn te iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 291.550,00kn.

Razdoblje provedbe projekta je od 14.6.2021. do 13.6.2022.

Film svima!
Kultura svima!

Više informacija na maja@filmsvima.com

Za one koji žele znati više: www.strukturnifondovi.hr