Kultura svima — Posljednje savjetovanje s mladima

Nakon savjetovanja, razgovora i rasprave s mladima u opatijskoj Hotelijersko-turističkoj školi; na Odsjeku za kulturalne studije na Filozofskom fakultetu u Rijeci; u Srednjoj školi Delnice; u srednjoj školi “Vladimir Nazor”, Čabar te Ekomomskoj školi “Mije MIrkovića” u Rijeci došao je još jedan neočekivani poziv od pedagoginje Prirodoslovne i grafičke škole u Rijeci, Jelena Vukobratović, sudionica početne konferencije projekta “Kultura svima” (Aktivnost 1) koja nas je pozvala u ime zainteresiranih učenika i učenica.
Naši Tino i Maja su proveli sjajan dan s učenicima i učenicama, raspravljali o inkluziji, načinima kako možemo biti inkluzivniji te kako prepoznati potrebe različitih od naših kako bismo na njih mogli reagirati.
Raspravljali smo o modelima formiranja Inkluzivnog kulturnog vijeća, o provedbi projekta i njihovoj participaciji. Kao i na ostalim savjetovanjima, sudionici u riješili ulaznu anketu te ispunili prijavnice za sudjelovanje u Vijeću koje će se formirati u veljači 2023.

Hvala svim sudionicima na zajedničkoj gradnji inkluizvnijeg društva!

Film svima!
Kultura svima!

Projekt Kultura svima financiran je u sklopu programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1 u području mladih, pod brojem 2022-1-HR01-KA154-YUO-000071717.