Priručnik je vani!

Toliko smo ponosni da smo imali priliku raditi projekt Film svima svugdje online, pa onda još dodatno što smo zahvaljujući Kseniji Petelin, Ani Kurilić i Maji Ogrizović te uz dizajnersko sređivanje Anje Kralj dobili i Priručnik o online edukaciji na temu medijske kulture s uporištem u filmskoj prilagodbi za gluhe i nagluhe osobe. A tek kada je Ksenija predložila da “ne govorimo samo o inkluziji, nego da zaista i budemo — inkluzivni” pa smo pozvali stare znance, Davora Popdankovskog i Sebastijana Tomažina iz studija Radio Roža koji su nam pomogli da Priručnik postane — inkluzivni Priručnik. Po uzoru na projekt Knjiga svima i projektom izrađene audio naslove knjiga za djecu, Priručnik je postao inkluzivan za slijepe i slabovidne osobe.
p.s. Uzmite u obzir prilikom slušanja da su naše djevojke amaterke—entuzijastice i da je ovo bila ogromna količina dobre volje 🙂
Hvala puno Sebastijanu na strpljenju i svima vama na slušanju, share-anju i širenju inkluzinih kulturnih praksi <3

Inkluzivna audio verzija Priručnika:Projekt Film svima svugdje online, ukupne vrijednosti 343.000,00 kn financiran je kroz Europski socijalni fond u okviru poziva Umjetnost i kultura online, UP.02.1.1.14.0072 – Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. pri čemu sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 51.450,00 kn te iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 291.550,00kn.

Razdoblje provedbe projekta je od 14.6.2021. do 13.6.2022.
Više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge Filmaktiv.

Film svima!
Kultura svima!