Kultura svima — pregled inkluzivnosti Art-kina

Inkluzivno kulturno vijeće mladih Kultura svima bilo je i u riječkom Art-kinu gdje nas je dočekala Marta Ban i upoznala nas s ovom institucijom. Analizirali smo inkluzivnost sadržaja i prostora glavne dvorane i ljetnog kina, a dvoranu u Dječjoj kući smo analizirali među prvima još u sklopu analize Dječje kuće. 

Uskoro ćemo sve analize skupiti na jedno mjesto i krenuti u izradu kampanje. A do tada je pred nama posljednje njuškanje iz ovoga ciklusa — kazalište HNK Ivana pl. Zajca Rijeka <3 
— 
Kultura svima? 
Baš svima! 
— 
Projekt Kultura svima financiran je u sklopu programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1 u području mladih, pod brojem 2022-1-HR01-KA154-YUO-000071717.