7. Film svima je — zatvoren <3

Nakon 5 dana, 7 projekcija, 19 filmova i 4 lokacije, stiglo je vrijeme da se pozdravimo sa 7. Film svima.
Hvala svim autorima i autoricama, partnerima, donatorima i iznad svega — ekipi koja je gradila 7. Film svima <3
Bez vas — ništa <3
Ali nismo gotovi za ovu godinu, pred nama su još dvije aktivnosti, obje na nacionalnoj razini i — jedva ih čekamo!
Pratimo se i podržavamo inkluzivne kulturne prakse gdje god možemo jer, od inkluzije se raste.

Film svima!
Kultura svima!