Kultura svima — pregled inkluzivnosti Dječje kuće

Prva analiza inkluzivnosti prostora i sadržaja dijela riječkih institucija u kulturi je iza nas. Čast da bude prva analizirana imala je upravo Dječja kuća, koja nas je i ugostila na prošlom susretu te u kojoj je Inkluzivno kulturno vijeće mladih Kultura svima i osnovano.
Hvala Iva Marčelja Bila Tomljenović i Kristian Benić iz Dječje kuće, Emilu Mandariću, Damiru Heregi i Loreni Močibob, našim članovima — Tino Vodanoviću i Tea Turkalj te svima koji su nam danas bili na raspolaganju za razumijevanje inkluzivnosti prostora i sadržaja. Pred nama je rad na smjernicama te priprema za novu analizu — 15.4.2023. stižemo u MMSU Rijeka!

Kultura svima?
Baš svima!

Projekt Kultura svima financiran je u sklopu programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1 u području mladih, pod brojem 2022-1-HR01-KA154-YUO-000071717, Agencija za mobilnost i programe Europske unije.