Planiranje i realizacija Kultura svima kampanje u tijeku

Nakon obilaska riječkih institucija u kulturi, konzultacija, analiza, promišljanja, rasprava, edukacija, učenja, zaboravljanja, novog učenja, razgovora i dogovora — inkluzivno kulturno vijeće mladih Kultura svima napravilo je svoje prve korake u planiranju i realizaciji Kultura svima kampanje.

Uskoro javljamo detalje, no rezervirajte početak prosinca za jedno sjajno inkluzivno druženje. Izgleda da ćemo iskakati iz pašteta. Neka, inkluzija to i zaslužuje.

Hvala Dječjoj kući — Ivi i Kristianu poooogotovo — na podršci cijelim putem, od prvog dana su nam nezamjenjivi partneri <3

Kultura svima?
Baš svima!

Projekt Kultura svima financiran je u sklopu programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1 u području mladih, pod brojem 2022-1-HR01-KA154-YUO-000071717.