Kultura svima s nagrađenim HKD-ovim najangažiranijim volonterkama i volonterima 

Ponosni smo što smo nagrađene HKD-ove najangažiranije volonterke i volonteri u 2023. godini opremili inkluzivnim paketićem našeg projekta Kultura svima jer njihovim nesebičnim radom kultura postaje dostupnija svima. Za dostupnu kulturu u kojoj svi jednako participiramo i uz koju svi jednako rastemo!

HKD poručuje: Volonterke i volonteri Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, Gorana Marković, Ilenia Valenčić Šarčević, Matija Ćuković, Anamarija Kruljac, Nikola Cimeša, Emina Bašić, Nives Turščak, Mirjana Lovrenčić, Mladenka Radišić, Alison Raukar, Milica Pulko i Jasminka Vukelić, istaknuli su se kao najaktivnije volonterke i volonteri u kulturi u 2023. godini. Prošle je godine 105 volonterki i volontera odradilo preko 1.830 sati na 73 kulturna događanja i aktivnosti. Od ukupnog broja volontera u kulturi 86 posto čine žene.  

Kultura svima!