Nokturno

Uranjanjem u misli, izoštrenih osjetila noću, postajem tihi promatrač skrivenih noćnih prizora, tajnog života (ostalih) ne-spavača. Pritom se vizualni i audionarativni akteri međusobno pretaču, nadopunjuju, reflektiraju jedni u drugima. Ovo je film koji je nastao iz potrebe proučavanja vlastitog poremećaja spavanja. Iz potrebe shvaćanja (prihvaćanja) dijela sebe.

Film je nastao u sklopu Nove škole dokumentarnog filma udruge Filmaktiv.