Obiteljski odmor — Film svima svugdje online

“Mamaaa, kamo idemo?”
“Mamaaa, kad ćemo stići?”
“Ne znam kad ćemo stići, a gdje idemo to je iznenađenje. A sad me prestanite zvati. Odite spavati, rano smo se probudili.”
“Vuf, vuf.”

Mama, tata, baka, pas, mačka i…šestero djece. To je naša mnogobrojna obitelj koja autobusom kreće na put u nepoznato.
Film prati izlet ove mnogobrojne obitelji u kojoj su međusobni odnosi prikazani na izrazito komičan način. Njihove uloge su stereotipne, situacije apsurdne, a na samom kraju očekuje nas neobični preokret događaja.

Osnovna škola Scuola elementare „Gelsi“

Roberta Antonić, Laura Brnabić, Emil Valentino Grujičić Vera, Tara Huljev, Noa Jurešić, Dorian Kompanjet, Maria Kovačević, Lena Kozlov, Gea Kurteš, Vid Lefler, Mario Marinčić, Noemi Mavrinac, Omar Pašić, Klara Pataj, Lorna Sikirica, Andro Sitar, Katja Šćulac, Karla Štifter, Korina Tina Šuša, Jure Tiškivski, Tia Todorović, Korina Tomić, Marta Ušljebrka Krainz, Leon Zubac

Učiteljica Vlasta Tibljaš

Film su izradili učenici i učenice Osnovne škole Scuola elementare „Gelsi“ iz Rijeke uz podršku učiteljice Vlaste Tibljaš u sklopu projekta Film svima svugdje online.

Projekt Film svima svugdje online, ukupne vrijednosti 343.000,00 kn financiran je kroz Europski socijalni fond u okviru poziva Umjetnost i kultura online, UP.02.1.1.14.0072 – Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. pri čemu sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 51.450,00 kn te iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 291.550,00kn.

Razdoblje provedbe projekta je od 14.6.2021. do 13.6.2022.
Više informacija o EU fondovima: www.strukturiranifondovi.hr i www.esf.hr
Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge Filmaktiv.

Film svima!
Kultura svima!