Puta toliko

Puta Toliko tematizira odnos majke (autorice koncepta) i kćeri (režiserke) na putu do mora. Zajedno s kćerkom, majka se prepušta zadatku raščišćavanja puta kao vrsti umjetničkog rada.

Putovanje umjetnice do mora kroz gustu šumu nije samo upoznavanje gledatelja sa stazom zaraslom u šikaru, nego i još jedna potvrda samoj umjetnici kako je rad dio puta do shvaćanja same sebe. Također na toj kamenoj stazi, kćer i majka vode međusobni razgovor, sijeku šumu, odmaraju se, jedu i upoznaju jedna drugu do čistine iznad valova. Osvještavanjem granica autorstva u umjetničkom radu obje krče svoj put.

Film je nastao u sklopu Nove škole dokumentarnog filma 2022.