Kultura svima — pregled inkluzivnosti Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku

Još je jedna stanica iza nas, i to primjer dobre prakse — HKD na Sušaku gdje su nam domaćini bili Edvin Liverić i Ana Bernard. Inkluzivno kulturno vijeće mladih Kultura svima je vidjelo i čulo sve  Iduća postaja — Art-kino —Kultura svima?Baš svima!—Projekt Kultura svima financiran je u sklopu programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1 u području mladih, pod brojem 2022-1-HR01-KA154-YUO-000071717.